65044, м. Одеса, вул. Семінарська 5
Тел.: 0482-25-83-58; факс: 0482-34-68-46
www.nalog.od.ua; ел. пошта: info@nalog.od.ua
    Головна | Зміст сайту
Пошук  
Новини
Інформація про ДПА в Одеській області
Оголошення
Нормативна база платників податків
Декларування доходів громадян
Консультаційний центр
Відповіді на питання платників податків
Управління та відділи
Дисципліновані платники податків
Звітність в електронному вигляді
Державні податкові інспекції
 

ІСТОРІЯ ДПА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Становлення та розвиток
державної податкової служби України

Соціально - економічний розвиток України є результатом використання не тільки її ресурсних можливостей, а й тих економічних механізмів, які реалізують політику розвитку регіону.
Одним з таких механізмів є податкова система.

Створення Державної податкової служби України, наприкінці 90 - х років, підказало саме життя, оскільки Україна стала на шлях ринкових перетворень, розпочався розвиток підприємницької діяльності.
Спочатку були створені відповідні підрозділи які відповідали за справляння бюджетних доходів і виконання плану надходжень до бюджету.

Податківці, хоч і були у 1990 році виділені в окрему державну організацію, залишились в структурі Міністерства фінансів, що не надавало їм справжньої самостійності так потрібної для виконання завдань, поставлених державою. Враховуючи вимоги часу, необхідність досягнення мобільності служби, можливості винесення швидких виважених рішень, 22 серпня 1996 року з'являється Указ Президента України про створення Державної податкової адміністрації, яку очолив Микола Янович Азаров.

Від часу створення, податкова служба Одещини зазнала кілька реорганізаційних перетворень. Так, в 1997 році розпочалось утворення міжрайонних ДПІ. У цей час було утворено Великомихайлівську міжрайонну державну податкову інспекцію (МДПІ) на базі ДПІ Великомихайлівського та Фрунзівсьго районів, Любашівську МДПІ на базі ДПІ Любашівського, Ананьївського та Савранського районів, у 1998 році - Миколаївську МДПІ на базі ДПІ у Миколаівському та Ширяєвському районах, Арцизьку МДПІ на базі ДПІ Арцизького та Тарутинського районів, Березівську МДПІ на базі ДПІ Березівського та Іванівського районів, Балтську МДПІ на базі ДПІ Балтського та Кодимського районів. У цей же період було створено Ізмаїльску об'єднану державну податкову інспекцію (ОДПІ), Котовську ОДПІ і Білгород-Дністровську ОДПІ.

З урахуванням особливостей економіки регіону та в ході проведення адміністративної реформи у ІІ півріччі 2000 року було створено спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у місті Одесі, в якій на той час було зареєстровано 282 платники. Ця структура враховувала вимоги нової концепції в організації податкової системи України. Заснування інспекції по роботі з великими платниками податків дозволило створити умови для підвищення якості їх обслуговування за рахунок забезпечення таких принципів її діяльності як: індивідуальний підхід до кожного платника, обслуговування за галузевим принципом, налагодження партнерських взаємовідносин між платниками податків та податковою службою, запобігання фактам ухилень від сплати податків і забезпечення їх добровільної сплати.

Таким чином, у 2000 році в Одеській області діяли державна податкова адміністрація, державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків, 3 об'єднаних державних податкових інспекції, 6 міжрайонних державних податкових інспекцій та 8 відділень, підпорядкованих відповідним міжрайонним чи об'єднаним інспекціям, 2 державні податкові інспекції у містах області, 8 державних податкових інспекцій у районах міста Одеси і 9 ДПІ у районних центрах.
Наказом ДПА України від 9 серпня 2001 року № 320 в складі державної податкової служби України утворено Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів.

В зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному поділі м. Одеси, які були затверджені рішенням Одеської міської ради від 26.07.2002 р. № 197-XXIV "Про адміністративно-територіальний поділ м. Одеси", з 1 лютого 2003 року була проведена реорганізація ДПІ в районах м. Одеси.

Замість восьми інспекцій шляхом приєднання створено чотири - ДПІ у Київському, Малиновському, Приморському та Суворівському районах м. Одеси.

У 2004 році податкова служба Одещини знов зазнала реорганізації: наказом ДПА України від 27.12.2003 № 590 з 27 лютого 2004 року ліквідована спеціалізована ДПІ по роботі з великими платниками податків в м. Одесі. В складі органів державної податкової служби утворено новий підрозділ - спеціалізовану ДПІ по роботі з великими платниками податків в Одеській області. А на базі ДПІ у Приморському районі міста Одеси, де після реорганізації загальна кількість платників податків - юридичних та фізичних осіб сягнула понад 20 тисяч, створено Спеціалізовану державну податкову інспекцію у Приморському районі м.Одеси.

У лютому 2006 року проведені нові структурні зміни окремих МДПІ.

Сьогодні в структурі податкової служби Одеської області діє: державна податкова адміністрація в Одеській області, спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків у м. Одесі, 3 об'єднаних і 7 міжрайонних державних податкових інспекцій, 11 відділень, що входять до складу відповідних міжрайонних чи об'єднаних інспекцій, 2 державні податкові інспекції в містах області, 5 державних податкових інспекцій в районних центрах Одеської області; 4 державних податкових інспекцій у районах міста Одеси.

Державна податкова адміністрація в Одеській області, на сьогодні, нараховує 15 управлінь, 8 самостійних відділів і регіональне управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом і оборотом підакцизних товарів.

На сьогодні, діяльність податківців області стає більш прозорою та відкритою для спілкування з платниками податків. Так, зокрема, запроваджено щоквартальне інформування громадськості про плани роботи податкової служби Одеської області та їх виконання.

Суттєвим стратегічним фактором модернізації податкової системи в Україні, визначено концепцію добровільної сплати податків платниками на основі самостійного розрахунку своїх податкових зобов'язань.
Державна податкова адміністрація в Одеській області знаходиться на шляху перетворення у більш прозору, справедливу, неупереджену організацію по відношенню до платників податків, але і надалі, вживатиме заходи направлені на вдосконалення якості адміністрування податків.

 

ДПА в Одеській області
65044, м. Одеса, вул. Семінарська 5
Тел.: 0482-25-83-58; факс: 0482-34-68-46.
www.nalog.od.ua; ел. пошта: info@nalog.od.ua